ŘÍJEN

 

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA - Já jsem tvůj člověkO POKLAD STRÝCA JURÁŠA - Já jsem tvůj člověk

Obrázek k soutěži O poklad strýca Juráša„Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit“ 
(Eckhart Tolle)
„Člověk nese zodpovědnost za všechno, co kdy ochočil“ (Antonie de Saint-Exupéry)

 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm  a Místní knihovna Vidče vyhlašuje oblastní kolo literární soutěže pro děti:
 „O poklad strýca Juráša“ na téma „Já jsem tvůj člověk“.

 

JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK aneb vztah mě - člověka - k obyvatelům živočišné říše

 

Podtémata:

Zvíře - zachránce člověka, člověk - zachránce zvířete
Pohádka z říše zvířat 
Můj zážitek se zvířetem
Moje oblíbené zvíře - podobám se mu v něčem?

 

Pravidla

Literární soutěž pro děti od 6 do 15 let
Soutěž zároveň oblastním kolem celostátní soutěže „Kde končí svět”.

Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks. Každý účastník může zaslat příspěvky jen do jedné kategorie. V poezii lze zaslat až 3 básně. 
Oblastní kolo soutěže probíhá od 2. října 2017, do 30. listopadu 2017.

Vyhodnocení oblastního kola proběhne 29. ledna 2018.

Vítězné práce postupují do okresního/krajského, popř. republikového kola.

Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout z www.knir.cz. Příspěvky zasílejte na email: knihovna@knir.cz.

Titulní list ke stažení [ 33 kB, DOC ]

Informace k soutěži O poklad strýca Juráša

******************************************************************************************************************************

ČERVENEC - SRPEN 

Budete-li se o prázdninách nudit a je vám míň než 15 let, navštivte místní knihovnu a zkuste si vyluštin některou ze soutěží, které jsme pro vás připravili.  

A jaké to jsou? Tak třeba si budete moci prověřit své znalosti o životě a díle Ondřeje Sekory nebo "Namáhat si hlavičku" ve znalosti literárních hrdinů.      

                      

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění soutěžících proběhme v knihovně v pátek 8. září 2017 v 15:00 hodin.

 

*********************************************************

BŘEZEN 

 

LOVCI PEREL 2017

V březnu opět startuje celoroční hra „Lovci perel“ o nejaktivnějšího dětského čtenáře.

Děti, které chodí do knihovny, se mohou zapojit a hledat knihy se symbolem perly. Úkolem lovce perel bude knihu přečíst a odpovědět správně na připravené otázky. Za každou přečtenou knihu - perlorodku, dostane čtenář perlu. Lovci perel obrázek

Pravidla:

V dětském oddělení místní knihovny jsou knihy označené na hřbetu ikonou PERLY- to jsou perlorodky.

Při vypůjčení takové knihy dostanou u knihovnice sadu otázek, na které po přečtení odpoví. 

Při vrácení knihy knihovnice zkontroluje odpovědi a pokud budou správné, odmění hledače perlou.                                                                     

Každý z účastníků bude mít v knihovně svou šňůrku perel označenou svým jménem a může sledovat, jak mu poklad přibývá.

Zapojit se můžete kdykoliv  od 1.března  do 15.listopadu 2017.

Podmínkou je registrace v místní knihovně a věk do 15 let.

Nejúspěšnější lovce perel vyhodnotíme 25 11. 2017 u příležitosti Dne pro dětskou knihu.