Pro školy                

 

 

PLÁNOVANÉ BESEDY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU ve VIDČI  **** školní rok 2017/2018

 

1. ročník

S Kamilem nejen po knihovně

  V této lekci budeme pracovat s textem Jeniffer Berneové Kamil neumí lítat . Na základě příběhu  si vysvětlíme proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu.  Zjistíme proč je rozhodnutí  navštěvovat knihovnu správná volba, co knihovna nabízí dětskému čtenáři , vysvětlíme si základní orientaci v dětském oddělení  a základní informace o chodu knihovny.

Cestování po světě

Lekce žáky seznámí s beletristickým textem Ivanky Melounové z knihy Cestování po světě. Podrobněji probereme kapitolu Austrálie. V průběhu lekce žáci pracují s naučnými knihami, které odkazují na téma Austrálie. Vyhledané obrázky a informace použijí za pomocí knihovnice k vytvoření myšlenkové mapy (kreslením, lepením obrázku, zápisem). Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Slavnostní pasování na čtenáře knihovny doprovází krátký dramatický výstup. Prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou pasováni. Děti dostanou knížku „Už jsem čtenář“, která je určena přímo prvňáčkům.

2. ročník

Čtyři kočky - poezie

Lekce žáky seznamuje s literárním žánrem poezie, na příkladu textu Miloše Macourka Čtyři kočky. Cílem je nalezení způsobu, jak u dětí vypěstovat vztah k poezii a zprostředkovat práci recitátora s básní. V lekci jsou využity metody a techniky dramatické výchovy  motivující žáky k  zájmu  o literaturu.

Neotesánek

Kdo zná kouzelná slovíčka, ten se ve světě neztratí. Na základě textu z knihy Ivony Březinové: Neotesánek, si děti upevní základní pravidla slušného chování.

3. ročník

Co, kdy, kde, jak, proč -Úžasný svět encyklopedií

 Žáci se v průběhu lekce seznamují s naučnou literaturou v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu knihovny. Seznámí se s pojmem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat v encyklopedii, seznámí se s obsahem a rejstříkem. Na zvolené téma a otázky vyhledají odpovědi v encyklopediích, které potom vzájemně prezentují.

Pohádky a pověsti z okolí Radhoště

Žáci se seznámí se základy regionální literatury Valašska, jejími autory ale také sběrateli lidové slovesnosti, ujasní si pojem pohádka a pověst. Seznámí se nejznámějšími  pověstmi z Rožnovska.

4. ročník

Nebezpečí  na síti

 Většina dětí tráví spoustu volného času na internetu, aniž by si uvědomovali reálnou hrozbu. V této lekci se seznámí s nutností chránit si své soukromí a osobní údaje.

Sedm barev duhy

V lekci se zaměříme na text s poučným vyprávěním „Sedm barev duhy“.  Pomocí  příběhu se snažíme v dětech rozvíjet sociální a enviromentální cítění.  Seznámení s metodou klíčová slova, řízené čtení s občasným předvídáním. Zdokonalování  hlasitého čtení s porozuměním a následně zodpovězení otázek.

5. ročník

Průvodce bahnitým prameništěm informací aneb Jak na referát

Lekce žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. V úvodu si žáci ujasní pojem referát a po té ve skupinách vyhledávájí informace ke konkrétnímu tématu. Důraz je kladen na využívání informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování. Žáci se seznámí a prakticky vyzkoušejí vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny. V závěru lekce žáci prezentují své výsledky a shrnou poznatky, které  o přípravě referátu ví.

Komiks

Žáci se seznámí s historií i současností světového i českého komiksu pro děti, poznají nejvýraznější představitele žánru. Vyzkouší si vytvořit vlastní krátký komiks.

6. ročník

Perseus, syn Diův

V lekci se žáci seznámí s řeckou mytologií a bájemi, podrobněji pak rozeberou příběh o Perseovi. Žáci
ve dvojicích vyhledávají informace o hlavních řeckých bozích a prezentují je ostatním. Stěžejní část lekce tvoří řízené čtení báje o Perseovi. Text je rozdělen na tři části a žáci se s ním seznamují metodou skládankového čtení. Návodné otázky jim pomáhají k lepšímu porozumění.

Když nám čtení nechutná

Připravíme výbornou svačinku z těch NEJ knížek – vztahy děti mezi sebou, děti  X rodiče, současnost v nových knížkách  pro děti. Ukázky z knih. Tipy, jak si správně vybrat knihu.

7. ročník

Sci-fi a fantasy literatura

Historie a současnost žánru sci-fi a fantasy literatury, nové styly žánru (steampunk, upíři). Ukázky z knih a filmů.

Kriminálka Facebook

Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, mají povědomí o hrozbách virtuální komunikace, často ale na obecné úrovni bez představy o tom, jak by je daná situace mohla zasáhnout. Pomocí čtení textů s předvídáním, založených na reálných situacích, je žákům zprostředkován právě takový pohled na danou problematiku.

8. ročník

Práce s odborným textem

Žáci pracují s odborným textem samostatně a následně ve skupinkách. Na základě zvolených metod pracují s textem, vytváří si poznámky, které následně zapracují do myšlenkové mapy. Vyzkouší si udělat poznámky z audiovizuální přednášky. Svou práci prezentují.

9. ročník

Knihy na cestu – 9.tř

Na cestu k dospělosti se zajímavou knihou. Tipy a rady, kde hledat takovou knihu. Ukázky z knih v doprovodu zajímavé hudby.

 

                                                    

HARMONOGRAM KONÁNÍ BESED

školní rok 2017 -2018

           
         
           
MĚSÍC       třída Vyučující, kontakt
           
ŘÍJEN
TB Neotesánek   2.  
IVU Průvodce bahnitým prameništěm inf. 5.  
 
 
LISTOPAD
TB Sci-fi a fantasy literatura   7.  
TB Pohádky a pověsti z Radhoště   3.  
 
PROSINEC
IVU Perseus, syn Diův   6.  
IVU S Kamilem po knihovně   1.  
           
LEDEN
IVU Nebezpečí na síti   4.  
TB Komiks   5.  

ÚNOR
IVU Co, kdy, kde, jak, proč?   3.  
IVU Čtyři kočky - poezie pro děti 2.  
 
BŘEZEN
IVU Kriminálka FB   7.  
IVU Cestování po světě   1.  
 
DUBEN
IVU Jak zvládnout odborný text   8.  
TB Když nám čtení nechutná   6.  
           
KVĚTEN
TB Knihy na cestu   9.  
IVU Sedm barev duhy   4  
           
ČERVEN
TB Pasování prvňáčků   1.  
           
           
 
           
        TB délka trvání: 60 minut.
        IVU délka: 80-90 minut.