Pro školy                

PLÁNOVANÉ BESEDY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU ve VIDČI  **** školní rok 2019/2020

 

1. třída
S Kamilem nejen po knihovně 
  V této lekci budeme pracovat s textem Jeniffer Berneové Kamil neumí lítat . Na základě příběhu  si vysvětlíme proč je důležité naučit se číst a porozumět čtenému textu.  Zjistíme, proč je rozhodnutí  navštěvovat knihovnu správná volba, co knihovna nabízí dětskému čtenáři , vysvětlíme si základní orientaci v dětském oddělení  a základní informace o chodu knihovny.
 
Cestování po světě 
Lekce žáky seznámí s beletristickým textem Ivanky Melounové z knihy Cestování po světě. Podrobněji probereme kapitolu Austrálie. V průběhu lekce žáci pracují s naučnými knihami, které odkazují na téma Austrálie. Vyhledané obrázky a informace použijí za pomocí knihovnice k vytvoření myšlenkové mapy (kreslením, lepením obrázku, zápisem). Důraz je kladen na hlasité čtení – lektora a porozumění textu, kdy jsou žákům následně kladeny otázky související s čteným textem.
 
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
Slavnostní pasování na čtenáře knihovny doprovází krátký dramatický výstup. Prvňáčci předvedou své čtenářské dovednosti a poté jsou pasováni. Děti dostanou knížku „Už jsem čtenář“, která je určena přímo prvňáčkům.
 
 
2. třída
Etiketa pro každého
Beseda seznamuje s hodnotami, které jsou pro současný svět podstatné, přispívá k rozvíjení dobrých vlastností dětí a vytváření správných návyků chování mezi lidmi a v různých situacích.
 
Vědí draci o legraci?
Lekce klade důraz na hlasité čtení a porozumění textu. Předlohou programu je kniha D. Krolupperové Vědí draci o legraci? Kniha dětem ukazuje, že odvaha a moudrost je důležitější než moc a peníze.
 
 
3. třída
Pohádky, báje a pověsti z Valašska
Prostřednictvím knížek regionálních autorů děti poznávají místo, kde žijeme – historii, obyvatele, místa, nářečí v okolí Radhoště. Seznámí se s nejznámějšími valašskými pověstmi a pohádkami, bájnými a pohádkovými bytostmi.
 
Úžasný svět encyklopedií
Děti se v průběhu lekce seznamují a naučnou literaturou v knihovně, jejím tříděním a vyhledáváním v online katalogu knihovny. Osvojí si pojem klíčové slovo. Naučí se vyhledávat v encyklopedii, rejstříku a obsahu.

 
 
4. třída
Báječný svět Roalda Dahla
Lekce seznamuje žáky s beletristickým textem Roalda Dahla z Jirkova zázračná medicína a  literárním žánrem próza.  Důraz je kladen na hlasité čtení a porozumění textu. Následně se žák snaží klást otázky k textu a tématu, představuje si co čteme, vybavuje si vlastní zkušenosti, usuzujeme, co je záměrem autora nebo předvídáme, jak bude děj pokračovat.  Díky porozumění textu a pochopení širších souvislostí  si žák žák odnáší hlubší prožitky ze čtení.

 
Po stopách knih 
Beseda je založená na materiálech Kláry Smolíkové k její nejnovější knize o knihovnách. Po stopách kocoura Koniáše se s žáky vydáme například mezi indiány, na velkomoravské hradiště, do klášterní knihovny za Kosmou nebo do šlechtické knihovny Petra Voka z Rožmberka.
 
 
5. třída
Buhblinkvý svět
Žáci se seznámí s historií i současností světového i českého komiksu pro děti, poznají nejvýraznější představitele žánru. Zjistíme, kde všude se můžeme s tímto žánrem setkat, jak vůbec komiks číst. Žáci si vyzkouší vytvořit vlastní krátký komiks.

 
Jak na referát
Lekce žáky připravuje na tvorbu vlastního referátu. Důraz je kladen na využívání informací z různých zdrojů (elektronických i tištěných), jejich následné roztřídění a také nutnost základního citování.
 
 
6 . třída
Do Řecka za dobrodružstvím
Svět řeckých hrdinů – v  lekci se žáci seznámí s řeckou mytologií a bájemi, podrobněji pak rozeberou příběh o Perseovi. Žáci ve dvojicích vyhledávají informace o hlavních řeckých bozích a prezentují je ostatním. Stěžejní část lekce tvoří řízené čtení báje o Perseovi. Text je rozdělen na tři části a žáci se s ním seznamují metodou skládankového čtení. Návodné otázky jim pomáhají k lepšímu porozumění. 
 

 

7. třída
Sci-fi a fantasy literatura 
Po troše teorie a malém exkurzu do historie si na známých dílech společně představíme hlavní rysy žánru. Připomeneme nejoblíbenější fantasy série a seznámíme se s klíčovými autory světovými i českými.

 
Žiju na sociální síti 24/7
Žáci v tomto věku bývají častými uživateli internetu, kteří mají povědomí o hrozbách života ve virtuálním světě, často ale na obecné úrovni bez představy o tom, jak by mohla daná situace zasáhnout i je. Zaměříme se na sociální sítě zejména Instagram.
 
 
8. třída
Jak efektivně na odborný text
Žáci si v úvodu ujasní, co je odborný text, kde se s ním setkávají a jak ho efektivněji číst. Pomocí tabulky I.N.S.E.R.T. si třídí informace v textu. Seznámí se tvorbou myšlenkových map. V závěru lekce  třídí, sjednocují, systematizují vše nové, upevňují nové poznatky. Diskutují.
Proč (ne)chci být cool a in
Mladí lidé jsou atraktivní spotřebitelskou  cílovou skupinou. Jsou snadno ovlivnitelní a utrácejí peníze více než kdykoliv v historii. V lekci se žáci seznámí s marketingovými nástroji, se kterými se vědomě i nevědomě setkávají.Přemýšlí nad tím, co je trend a kdo jej určuje. Jsou vedeni ke kritickému zhodnocení mediálního sdělení a rozpoznání manipulativní komunikace. Seznámí se s novými typy reklamy: virální marketing, PP, guerilla marketing.

 
 
9. třída
(Dez)informace v médiích
Lekce je zaměřena na zpravodajství v tradičních i online médiích a zejména na problematiku tzv. fakenews. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení a rozboru různých mediálních sdělení. Vytvořeno ve spolupráci JSNS.

 
Knihy na cestu – 9.tř
Na cestu k dospělosti se zajímavou knihou. Literatura young adults, nejvýraznější představitelé žánru, jak prohlubovat své čtenářské návyky, jak hledat zajímavé tituly.

 

               

HARMONOGRAM KONÁNÍ BESED PRODĚTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY                          


	
MĚSÍC       třída
         
říjen
TB Etiketa pro každého   2.
  TB Bublinkový svět  
5.

	
listopad
TB Sci-fi a fantasy literatura   7.
  TB Pohádky, báje a pověsti z Valašska   3.

	
prosinec
IVU (Dez)informace v médiích   9.
  IVU S Kamilem po knihovně   1.

	
leden
IVU Báječný svět R.Dahla   4.
  IVU Jak efektivně na odborný text   8.

	
únor
IVU Jak na referát   5.
  IVU Vědí draci o legraci?   2.

	
březen
IVU Do Řecka za dobrodružstvím   6.
  IVU Žiju na sociální síti 24/7   7.

	
duben
IVU Cestování po světě   1.
  TB Po stopách knih - dílna čtení   4.

	
květen
TB Knihy na cestu   9.
  IVU Úžasný svět encyklopedií   3.

	
červen
TB Pasování prvňáčků   1.

 


	
TB
délka trvání: 60 minut.
IVU
délka: 80-90 minut.