Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na Internet

zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrace : dospělí 

                   studenti  

                   děti do 15 let  

                   důchodci  

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Poplatky z prodlení - upomínky 

1. upomínka (neposílá se)

10,-  

2. upomínka

20,- + poštovné

3. upomínka

40,- + poštovné

Upomínací dopis

50,- + poštovné

 

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.