Vstup do katalogu

ON-LINE  KATALOG  knihovny je aktuálním obrazem knihovního fondu. Katalog obsahuje dílčí báze  ( požadovaný typ si zvolíte ve výběru fondu dokumentu):

 monografie ( knihy)                                                                                                periodika (noviny , časopisy)                                                                                          aktuality ( brožury a jiné dokumenty dočasné platnosti)                                               zvukové dokumenty ( hudební CD a dokumenty s mluveným slovem)

Můžete zde vyhledávat  podle různých kritérií, prohlížet rejstříky autorit (podle názvu knihy, jmen spisovatelů, klíčových slov, apod.)

Čtenářům knihovny také umožňuje nahlédnout do jejich čtenářského konta -                   v ODKAZU po zadání příjmení a čísla čtenářského průkazu. Zde najdou přehled vypůjčených dokumentů  či požadavků na rezervaci, a to včetně data, do kterého mají dokumenty vrátit. Po uplynutí stanovené výpůjční lhůty si mohou dokumenty sami rovnou prodloužit.

On-line katalog registrovaným čtenářům umožňuje také rezervaci dokumentu, viz detailní zobrazení záznamu.                                                              

Vstup do katalogu