Historie

Historie Místní knihovny ve Vidči se začala odvíjet v roce 1948, kdy  začal  půjčovat  spoluobčanům  ve svém  domě své  knihy  pan  Robert  Mičkal. V dalším  roce byla otevřena Obecní knihovna v prostorách tehdejšího Kulturního  domu. Místnost  byla  malá a přeplněná  regály. Přesto  bylo  otevření  knihovny  velkým přínosem pro občany. Půjčovalo se jeden den v týdnu a zájem o knihy byl velký.

V roce  1956  měla  knihovna 143 čtenářů a patřila k nejlepším knihovnám v okrese Vsetín. 

V knihovně se vystřídala řada dobrovolných  knihovníků. Mezi ty  nejlepší patřil pan učitel František Maša (1971-1979), který  dovedl  knihovnu až k tehdejšímu nejvyššímu knihovnickému  ocenění  "Vzorná  lidová  knihovna" (v roce1979).  

V roce 1979  nastupuje jako knihovnice  paní učitelka  Marcela  Švajdová.  Založila Čtenářský  kroužek, který se aktivně zapojil do akcí Klubu mladých čtenářů při nakladatelství Albatros. Jejich literární práce byly několikrát oceněny a děti jely do Prahy na setkání s ostatními Čtenářskými kroužky,spisovateli a ilustrátory knih. Knihovnice Marcela Švajdová byla za dosažené výsledky oceněna  čestným  uznáním  rady KNV v Ostravě (1980).   Dne 7. dubna 1981 získala knihovna  opět  ocenění  Vzorná  lidová  knihovna.

V roce 1989 se knihovna přestěhovala do nových prostor v dolním areálu Mateřské škola ve Vidči, kde sídlí dodnes.

 Dne 1. 7. 1992 došlo k výměně knihovnice, odešla paní Marcla Švajdová a nastupuje Dagmar Karasová. 

 V 1994 se pro velký zájem čtenářů začalo půjčovat  2x týdně po dobu 5 hodin.

V lednu 2002 přešla knihovna pod správu Obce  Vidče.                                                         Mezi  Obcí  Vidče  a Městskou  knihovnou  v Rožnově  p. R.  byla uzavřena Smlouva o poskytování knihovnických služeb pro Místní knihovnu ve Vidči (metodická činnost, pomoc při zpracování knihovního fondu a revizi knižního fondu, besedy pro ZŠ).                                     Z grantů Ministersva Kultury ČR VISK získala knihovnta postupně finance na nákup počítačů a knihovnických programů, které umožnily automatizaci knihovnických služeb a možnost připojení knihovny k síti Internet. 

V roce 2007 se Místní knihovna ve Vidči umístila na 1.místě soutěže Vesnice roku 2007 Zlínského kraje. Poté byla nominována do celostátní soutěže.V Zrcadlovém sále Klementina pak přebraly knihovnice Dagmar Karasová s paní starostkou Štěpánkou Mikulenkovou Diplom za 3. místo v soutěži Knihovna roku 2007.

1.1.2011 byl spuštěn ve spolupráci s Masarykovou věřejnou knihovnou ve Vsetíně a Městskou knihovnou v Rožnově automatizovaný výpůjční protokol -  půjčování knih, časopisů a jiných materiálů přes počítač.

15.8.2014 nastupuje do místní knihovny paní Božena Zajícová, bývalá knihovnicd Měk Rožnov p.R., nyní v důchodu.Za vedení a dobrou prezentaci místní knihovny v březnu 2016 získala  ocenění Nejlepší knihovnice okresu Vsetín za rok 2015 - obor dobrovolný knihovník. 

Rok 2016 byl významný nejen pro knihovnici paní Zajícovou, ale i pro samatnou knihovnu.V průběhu měsíců července až října došlo totiž k celkové rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor. Po celou dobu úprav byla knihovna uzavřena. Veřejnosti byla slavnostně předvedena a zpřístupněna v pátek 18. listopadu 2016.

Modernizace knihovny ve Vidči byla spolufinancována Zlínským krajem. Náklady na tuto akci činily 2 386 404 Kč, z této částky činila dotace ze Zlínského kraje 963 000 Kč.

  

 


Fotogalerie: STARÁ KNIHOVNA

/album/fotogalerie-stara-knihovna/byvaly-vstup-jpg1/
/album/fotogalerie-stara-knihovna/kopie-2-dsc04285-jpg/
/album/fotogalerie-stara-knihovna/kopie-3-dsc04286-1-jpg/
/album/fotogalerie-stara-knihovna/kopie-2-dsc04284-jpg/
/album/fotogalerie-stara-knihovna/z-fotaku-006-jpg13/

—————