2015   

PROSINEC

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE ( 11.12.2015)

Hraní, povídání a soutěžení pro děti mateřské školy a školní družiny.

 
LISTOPAD
 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU  2015 

 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHY (sobota 28.listopadu 2015) 
 
fotografie 
 
video z vyhodnocení a  oceňování soutěže "Lovci perel"
https://www.jalovec.cz/video/ve-vidci-lovili-perly-nela-gerlova-zvitezila/

 

ŘÍJEN

Měsíc říjen se pro všechny knihovny v ČR  nese ve znamení Týdne knihoven.  Ten letošní, už 19. ročník, Týden knihoven připadl na týden  od 6. do 12. října 2015.         Místní knihovna ve Vidči  připravila pro své příznivce různé akce:

čtenářská amnestie pro ty, kdo už dlouho knihovnu  nenavštívili a nevrátili zapůjčené knihyále pak mohli noví zájemci o služby                                                                             - registrace na rok 2015  zdarma pro nové nebo obnovené čtenáře                    - burza vyřazených knih, teré byly odepsané z fondu knihovny.Zájemci si mmohou vybrané tituly zakoupit od 1,- až po 5,- Kč za knihu.                                                            - Perlový krámek byl mimořádně otevřen pro Lovce perel  nejen ve středu, ale po celý týden.                                                                                                        - vyhlašení literární soutěže pro děti  Rožnovska a Vsetínska  „ O poklad strýca  Juráša“. Letos  chceme  připomenout  700 let od narození krále Karla IV., proto heslo nového ročníku literární soutěže nese název:  Jak je to s králem .                           Okruhy možných námětů a podrobné podmínky soutěže najdou zájemci v knihovně  nebo na Soutěže                                                                                                                - výstavy prací dětí MŠ v prostorách knihovny : Všechny barvy podzimu a Broučkování v knihovně                                                                                                                        Pátek  9. října byl  vyhrazen čtení  -  probíhal totiž Maratón čtení , předčítání pohádek  a příběhů.   U nás ve Vidči  bychom mohli celou akcí spíše  nazvat  Obecním čtením,  protože ráno v osm hodin odstartoval celou akci pan starosta, který čtvrťákům  předčítal z knihy  Babička  drsňačka. Do čtení se zapojily i Elenka Bukovjanová a Adélka Bařinová. Po nich   do červeného čtecího křesla usedla teta Veronika ( paní účetní ), která dětem z mateřské školy přečetla o zvláštním panáčkovi Frňkovi z  Pohádek do postýlky a o slušném drakovi z knihy Lepší je draka pozdravit .  Další drak se představil  prvňáčkům  v 10 hodin. Byl to Dráček Mráček, o kterém  jim četla paní místostarostka .   

                                                                                             

ČERVEN 
Fotoateliér na paloučku - knihovna se podílela na organizaci Dětského dne ve Vidči pořádáný Kulturní komisi 
   
 
 Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny v indiánském duchu
     
KVĚTEN 
 Otevření " Perlového krámku pro účastníky čtenářské soutěže "Lovci perel"
   
 
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ VE VIDČI
6.3.2015 - Vyhodnocení soutěže pro děti " Znáš televizní pohádky?"
              Vyhlášení čtenářské soutěže pro děti " Lovci perel"
18.3.2015 - Večerníčkovo dopoledne pro mateřskou školu
                Beseda s Dr. Jiřímí Jilíkem pro širokou veřejnost " Žítkovské čarování"
27.3.2015 - "Odpoledne s Andersenem" pro školní družinu